Sunday, January 11, 2009

Ang Nakakahiyang Sikreto

Minsan mayroon tayong sikreto na mahirap
sabihin.. Ito ang isa...PS.. This is not true or based on my experience.. I just wrote it..

Mayroon akong sikretong di alam ng iba,

Ikaw ba naman ay di maiintriga?

Kahit na! Di ka dapat nang-uusisa,

Dahil kapag malaman mo, baka ako’y himatayin sa hiya!

Oo,, alam ko… ginawa ko na iyon.

Betadine, alcohol kahit na sabon.

Array! Ang sakit-sakit pala nun?!

Hayun… Napagalitan tuloy.

“Sinabi nang hayaan mo na”,

“Eh, ikaw naman ang may sala!”

Pakumpas-kumpas pang sermon ni mama.

Kasalan bang magkaroon ng timustimus sa paa?

Sige nga?!

Sige nga?!

Mayroong pagkakataon at di napigilang madala,

Kahit anong paraan ginawa para di makita.

Ngunit, hayun buong ACLC tumawa!

Naku naman, Diyos ko nasaan ang pag-asa?

Kaya’t di na hinintay ang uwian,

At walang pigil na lumisan.

Pagdating sa bahay diretso sa unan,

Iniyak ang lahat ng hiyang nakamtan.by: Hectic Capiznon Bloggers 2009

2 comments:

crazyzoid said...
This comment has been removed by the author.
crazyzoid said...

Proud to be an AMA CLC Roxas Student malapit na matapoz pagbutihin mo pa...